نام پدر : علی
تاریخ تولد :1341/10/23
تاریخ شهادت : 1363/10/26
محل شهادت : سرپل ذهاب

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : کارگری
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : علی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 10
رسته :
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : سرپل ذهاب
تاریخ شهادت : 1363/10/26
نحوه شهادت : اصابت تیر به گردن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است