نام پدر : حیات الله
تاریخ تولد :1345/07/02
تاریخ شهادت : 1361/04/31
محل شهادت : جنوب حمیدیه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : نكا
استان : اردبيل
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حیات الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1185
رسته : پیاده
نام مادر : ماهرخ حمزه پور

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات رمضان
محل شهادت : جنوب حمیدیه
تاریخ شهادت : 1361/04/31
نحوه شهادت : اصابت تیر و ترکش

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : -
استان : مفقود
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات