نام پدر : رمضان
تاریخ تولد :1342/08/07
تاریخ شهادت : 1361/04/24
محل شهادت : اطراف بصره

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی - کشاورزی -
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : رمضان
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات :
تخصص :
کد شهید : 1263
رسته : پیاده
نام مادر : سکینه درزی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات رمضان
محل شهادت : اطراف بصره
تاریخ شهادت : 1361/04/24
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : رکاوند
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
گلزار : سر قبر روستای رکاوند
تاریخ تدفین : 1375/00/00
آبادی :

توضیحات