نام پدر : ولی الله
تاریخ تولد :1330/08/01
تاریخ شهادت : 1361/03/31
محل شهادت : جنگل ساری

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : کارگری
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ولی الله
مسئولیت : فرمانده
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 157
رسته : پیاده
نام مادر : زلیخا رستخیر

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : ترور
عملیات :
محل شهادت : جنگل ساری
تاریخ شهادت : 1361/03/31
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم منافقین

شناسنامه تدفین

شهر : روستای قادیکلا
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
گلزار : مسجد شهید اسلام نیا
تاریخ تدفین : 1361/03/0
آبادی :

توضیحات