نام پدر : باب الله
تاریخ تولد :1342/07/26
تاریخ شهادت : 1366/09/18
محل شهادت : سومار

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : محمودآباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : کشاورزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : باب الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 183
رسته :
نام مادر : ربابه محمودی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : سومار
تاریخ شهادت : 1366/09/18
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر و گردن

شناسنامه تدفین

شهر : اصفهانی محله
بخش :
شهرستان : محمودآباد
استان : مازندران
گلزار : بهشت زهرا
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است