نام پدر : حاج احمد
تاریخ تولد :1344/06/15
تاریخ شهادت : 1365/03/05
محل شهادت : ابوغریب

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : کشاورزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حاج احمد
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 232
رسته :
نام مادر : صدیقه حسن پور

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : ابوغریب
تاریخ شهادت : 1365/03/05
نحوه شهادت : اصابت ترکش به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : روستای بی بی کلا
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
گلزار : شهدای بی بی کلا
تاریخ تدفین : 1365/03/10
آبادی :

توضیحات