نام پدر : سید رضی
تاریخ تولد :1347/06/29
تاریخ شهادت : 1365/04/12
محل شهادت : مهران

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : اصناف
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : سید رضی
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 2975
رسته : پیاده
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات کربلای1
محل شهادت : مهران
تاریخ شهادت : 1365/04/12
نحوه شهادت : اصابت ترکش به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : -
استان : مفقود
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات