نام پدر : عیسی
تاریخ تولد :1348/07/04
تاریخ شهادت : 1365/10/04
محل شهادت : ام الرصاص

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : نور
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عیسی
مسئولیت : فرمانده دسته
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 3377
رسته :
نام مادر : فاطمه سلطانی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات کربلای 4
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ شهادت : 1365/10/04
نحوه شهادت : اصابت گلوله به شکم

شناسنامه تدفین

شهر : نور
بخش :
شهرستان : نور
استان : مازندران
گلزار : مسجد جامع
تاریخ تدفین : 1365/10/10
آبادی :

توضیحات