نام پدر : حسین
تاریخ تولد :1349/00/00
تاریخ شهادت : 1367/01/06
محل شهادت : سرپل دربندی خان عراق

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : تهران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حسین
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 3750
رسته : پیاده
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : سرپل دربندی خان عراق
تاریخ شهادت : 1367/01/06
نحوه شهادت : اصابت ترکش

شناسنامه تدفین

شهر : تهران
بخش :
شهرستان : تهران
استان : تهران
گلزار : بهشت زهرا تهران
تاریخ تدفین : 1367/10/12
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر

تصویری تا کنون ثبت نگردیده است

ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است