نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :1342/10/10
تاریخ شهادت : 1364/04/13
محل شهادت : چنگوله عراق

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : محمودآباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : ناحیه انتظامی خوزستان
نوع عضویت : انتظامی - کادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابراهیم
مسئولیت : فرمانده دسته
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 52
رسته :
نام مادر : آسیه قربانی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : چنگوله عراق
تاریخ شهادت : 1364/04/13
نحوه شهادت : ترکش خمپاره به سر

شناسنامه تدفین

شهر : چاکسر
بخش :
شهرستان : محمودآباد
استان : مازندران
گلزار : چاکسر
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است