نام پدر : قدرت الله
تاریخ تولد :1343/12/01
تاریخ شهادت : 1363/12/16
محل شهادت : پادگان حمیدیه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : نور
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : کارگری
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : قدرت الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 53
رسته : توپخانه صحرایی و موشکی
نام مادر : طوبی روحانی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : پادگان حمیدیه
تاریخ شهادت : 1363/12/16
نحوه شهادت : اصابت ترکش

شناسنامه تدفین

شهر : رویان
بخش :
شهرستان : نور
استان : مازندران
گلزار : رویان
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است