نام پدر : ایمان
تاریخ تولد :1331/04/29
تاریخ شهادت : 1359/08/08
محل شهادت : بهمن شیر

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ایمان
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 65
رسته : پیاده
نام مادر : مناجات ابراهیم پور

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : بهمن شیر
تاریخ شهادت : 1359/08/08
نحوه شهادت : اصابت گلوله به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : قائمشهر
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
گلزار : امامزاده سید جلال
تاریخ تدفین : 1359/08/18
آبادی :

توضیحات