نام پدر : غلامحسین
تاریخ تولد :1343/02/02
تاریخ شهادت : 1360/03/02
محل شهادت : مریوان

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : جويبار
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی - هنرمندان -
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : غلامحسین
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 7015
رسته : پیاده
نام مادر : شمسیه وطن خواه

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : مریوان
تاریخ شهادت : 1360/03/02
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : جويبار
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات