نام پدر : قنبر
تاریخ تولد :1343/02/12
تاریخ شهادت : 1360/10/05
محل شهادت : سر پل ذهاب

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : قنبر
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 7729
رسته : پیاده
نام مادر : معصومه کاظمی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : سر پل ذهاب
تاریخ شهادت : 1360/10/05
نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم

شناسنامه تدفین

شهر : کوهستان
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
گلزار : تکیه شهدای کوهستان
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات