نام پدر : هادی
تاریخ تولد :1365/00/71
تاریخ شهادت : 1366/03/16
محل شهادت : 0

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : چالوس
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : دانش آموزی - رانندگان -
آبادی :
یگان : جهاد سازندگی
نوع عضویت : جهاد
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : هادی
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص : ترابری
کد شهید : 7845
رسته : پیاده
نام مادر : منیره سلطان محمدی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : ------
محل شهادت : 0
تاریخ شهادت : 1366/03/16
نحوه شهادت : ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین

شهر : کلنو
بخش :
شهرستان : چالوس
استان : مازندران
گلزار : کلنو
تاریخ تدفین : 1366/03/28
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است