نام پدر : سر الله
تاریخ تولد :1344/02/10
تاریخ شهادت : 1365/02/23
محل شهادت : ابوغریب

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 16 زرهی قزوین
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : سر الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 83
رسته : زرهی
نام مادر : منصوره کیانی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : ابوغریب
تاریخ شهادت : 1365/02/23
نحوه شهادت : اصابت تیربه دست وقلب

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : قائم شهر
استان : مازندران
گلزار : امامزاده یحیی
تاریخ تدفین : 1365/02/30
آبادی :

توضیحات

اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
اطلاعاتی تا کنون ثبت نگردیده است
تصاویر


عنوان تصویر :


ویدیو

ویدیویی تا کنون ثبت نگردیده است

صوت

صوتی تا کنون ثبت نگردیده است