تاریخ شروع  : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

تاریخ پایان   : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

استان         : مازندران

شهرستان    :

توضیحات :
ویژه دانش آموزان مازندران
1 

تاریخ شروع  : ۱۳۹۵/۰۹/۰9

تاریخ پایان   : ۱۳۹۵/۰۹/۰9

استان         : مازندران

شهرستان    : تنكابن

توضیحات :

اولین سالگرد شهادت سردار شهید محرمعلی مرادخانی

مکان:ساعت ۱۴ مصلی شهید بهشتی تنکابن.

پوستر یادواره 

تاریخ شروع  : ۱۳۹۵/۰۹/۰8

تاریخ پایان   : ۱۳۹۵/۰۹/۰8

استان         : مازندران

شهرستان    : ساری

توضیحات :

یادواره شهدای شهرستان ساری و شهدای مدافع حرم خان طومان.

مکان : مشهد مقدس - حسینیه ساروی ها