شما می توانید از طریق فرم و یا شماره تماس های ذیل با ما در ارتباط باشید و پیشنهاد ها و انتقاد های خود را در میان بگذارید. آدرس: ساری - خیابان جام جم - سپاه ناحیه ساری- کنگره شهدای استان مازندران