روستا

اهالی و شورای اسلامی روستای بهزادکلا، که در 3 کیلومتری جاده ی نکا به سمت نیروگاه قرار دارد، قطعه زمینی را به عنوان آرامگاه اخروی مومنین درنظر داشتند.  با هماهنگی و هم اندیشی امام جمعه ی نکا، صلاح را در این دیدند که اولین مومنی که در آن جا به خاک سپرده می شود، انسانی باشد از تبار پاکان ، همان ها که خدا را به جای جان برگزیدند تا مزارشان زیارتگاه اهل دل و مأمن و ملجا بی کسان و حاجت مندان گردد. از این رو طی درخواستی به گرمی و شور پذیرای شهیدی گمنام شدند.


هم اکنون مردم شریف و خوش طینت بهزادکلا، روزها و شب های زندگی  خود را در کنار مهمان شایسته  و باکرامتی سپری می کنند که هم نزد خدا روزی می خورد و هم از استقبال گرم و پرشور و عنایات و توجهات  اهالی محل بهره مند است و عصرهای پنج  شنبه سفره ی وجود ساکنین این آبادی را لبریز از فیوضات الهی و برکات عرشی می نماید.
او نزد خدا در زمین عرش خانه ای بی بدیل دارد و قصری باشکوه نشیمن گاه اوست. تنها نگرانی اش این است که جوانانی چون جوانان برومند بهزادکلا چقدر در زندگی شان رشادت ها و دلیرمردی های مردانی چون او را به یاد دارند و آیا از آن ها چگونگی دفاع از عزت، شرف و ناموس را فرا می گیرند؟