یاداشتی از شهید حسین مهدی زاده
طرح گرافیکی حاضر برگرفته از یاداشتی از شهید حسین مهدی زاده می باشد.

چند پیکسل کتاب 1393/10/08 12:41

برگ سوم: بانو " فاطمه تارینگو "
چند سال پیش دست تقدیر مرا برای مصاحبه تاریخ شفاهی جلوی بانوی رزمنده ای نشاند که بزرگ بود و به نظر نمی رسید از اهالی این روزگار باشد. اهالی روزگاری که گاه فراموش می کنند آیه های ایمان و ایثار این مملکت را !

1393/10/08 11:52

هفت تپه، قطعه ی اخراجی زمین ...!
هفت تپه! نالان مباش، تو قطعه ی اخراجی زمینی. تو بوی شهدایی را می دهی که از سکوی معراج تو آسمانی شدند. تو بوی شب های وداع، زمزمه دعای کمیل و ندبه، نماز شب های با اخلاص، بوی بهشت می دهی.

1393/10/08 10:23

نگهبانی در کمین + پوستر

 دست نوشته ی شهید محمدعلی معصومیان از عملیات یا صاحب الزّمان / قسمت اول


1393/07/15 14:26

تیپ 25 کربلا و شهید ابوعمار + پوستر + فایل صوتی مصاحبه

 قرار شد شهید ابوعمارکنار فرماندهی تیپ بماند تا در آینده فرماندهی تیپ را به ایشان بدهند...


1393/07/01 16:48

به مقصد خواهند رسید ...
 آنانی که راه حق را انتخاب کردن و شبانه روز زحمت کشیدن و به خدا امیدوار بودنند " به مقصد خواهند رسید"

چند پیکسل کتاب 1393/06/15 07:49

"معلمی در کلاس بهشت "
برگ دوم : معلم شهید محمد تقی اعرافی
عصر یکی از آن روزهایی که با شهدا خلوت کرده بودم، چشم ام به پرونده ی معلم و دانشجوی شهید محمدتقی اعرافی خورد و اوراق پرونده اش را یکی یکی ورق زدم ...

1393/06/15 07:36

"اندر مواهب علف خوری علف خوری"
 مصورسازی خاطرات طنز رزمندگان مازندران
 مربي با اعتراض رو به نيروهاي گردان گفت: معلوم است داريد چه کار مي کنيد؟ علف خوردن در شان شماها نيست. الآن هست که پس بيفتد. بس کنيد! اين يک دستور نظامي است.عواقب سرپيچي از دستور هم با خودتان...

چند پیکسل کتاب 1393/06/09 10:55

برگ اول : معلم شهید سردار شعبان فکوری

 مدیر مدرسه ی راهنمایی دکتر علی شریعتی قائم شهر بود و عاشق معلمی. با این حال هروقت عملیات می شد، به هر زحمتی که بود خودش را به جبهه می رساند تا سهمی در نبردها داشته باشد؛ تا این که یک بار آموزش و پرورش با اعزامش مخالفت کرد. خیلی ناراحت شد. به هر دری زد تا بالاخره  ...


1393/06/04 18:07

خاطرات پرتغالی 5


قاطر چموش


چند پیکسل کتاب 1392/10/04 11:26