« به افق بهشت »
ساعت 23؛ اینجا، صدای ایران؛ رادیو مجاهدین خلق!

به گزارش صدای ایران، با وجود سانسورهای جمهوری اسلامی ایران، عکس های ناپدیدشدگان کم سن و سال که تعدادشان هم بسیار زیاد است، به چشم می خورد. بسیاری از پدر و مادرانی که عکس های فرزندان گمشده ی خود را در روزنامه ها آگهی می کنند، پس از مدتی متوجه می شوند که کودکان توسط سربازان خمینی ربوده شده و به جبهه جنگ فرستاده شدند!   «23/2/1361»

ساعت به افق بهشت؛ اینجا، قلب یه مادر؛ مادر شهید عباس علی سروی!

بالاخره با دست کاری شناسنامه توانست جزو گروه اعزامی بسیج شهرستان جویبار شود. روز اعزام با خونسردی، کتاب های مدرسه اش را گرفت و آرام گفت:«مامان! دارم میرم، خداحافظ» می دانستم مدتی است شور جبهه در سر دارد، به اوگفتم:«عباس علی! مستقیم میری مدرسه. فکر جبهه رو هم از سرت بیرون میکنی. تو خیلی کم سن و سالی.» لبخندی پرمعنا زد و گفت:«معلم ام هم همین چیزها رو گفت. نگران نباش. به حرفش گوش دادم و میخوام برم مدرسه.» نزدیک در حیاط که رسید مکثی کرد، نگاهی به من انداخت، لبخندی زد و رفت. از حرفش خیالم راحت شد و مشغول کارهام شدم.

خبر دادند عباس علی رفته جبهه. باورم نشد. گفتم:«خودم دیدم علی کتابهاش رو جمع کرد و رفت مدرسه!» کیف وسایلش رو که بهم نشان دادند، تازه متوجه خداحافظی آخر، مکث کنار در حیاط و لبخند پسرم شدم.»   «13/12/1365»        

ساعت 10 صبح؛ اینجا، ایران؛ مهد شیران و دلیران!

به گزارش خبرگزاری های ایران، حضور پرشور نوجوانان و جوانان ایرانی در راهپیمایی 22 بهمن امسال خیره کننده بود. به طوری که خبرگزاری های جهان هم نتوانستند از انعکاس این حضور چشم پوشی کنند. پدر و مادران زیادی آن روز فرزندان خود را میان سیل خروشان غیرت ایران اسلامی گم کردند؛ اما این بار توسط سربازان خمینی دزدیده نشدند!!

بلکه خود آمده بودند تا بگویند ما سربازان امام خامنه ای و پیرو راه خمینی کبیر هستیم وتا زمانی که پای خون شهدایمان ایستاده ایم، ایران، جاودان و اسلامی می ماند. «22/10/1393» 

برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید