نام پدر : غضنفر
تاریخ تولد :1338/01/02
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : حمیدیه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : تهران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : کارگری - اصناف -
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : غضنفر
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 10118
رسته :
نام مادر : گل نساءصحرائی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : حمیدیه
تاریخ شهادت : 1361/02/10
نحوه شهادت : اصابت ترکش

شناسنامه تدفین

شهر : ساری
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
گلزار : گلزار ملا مجدالدین ساری
تاریخ تدفین : 1361/03/01
آبادی :

توضیحات