نام پدر : حسین
تاریخ تولد :49/11/25
تاریخ شهادت : 94/01/25
محل شهادت : سوریه

مشخصات

شهر :
بخش : مركزی
شهرستان : رامسر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : ----------
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حسین
مسئولیت : رزمنده
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : نامشخص
تخصص :
کد شهید : 10560
رسته : پیاده
نام مادر : عذرا غنمی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : مدافع حرم
عملیات : ------
محل شهادت : سوریه
تاریخ شهادت : 94/01/25
نحوه شهادت : درگیری با داعش

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات