نام پدر : ولی الله
تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 95/03/27
محل شهادت : سوریه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابلسر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : ----------
نوع عضویت : -----------
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ولی الله
مسئولیت : جانشین دسته
رشته تحصیلی : نامشخص
تحصیلات : حوزوی
تخصص :
کد شهید : 10563
رسته : الهیات و علوم اجتماعی
نام مادر : رقیه تیرگری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : مدافع حرم
عملیات : ------
محل شهادت : سوریه
تاریخ شهادت : 95/03/27
نحوه شهادت : درگیری با داعش

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات