نام پدر : شعبان
تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 95/01/21
محل شهادت : سوریه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : نكا
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : شعبان
مسئولیت : رزمنده
رشته تحصیلی : نامشخص
تحصیلات : نامشخص
تخصص :
کد شهید : 10569
رسته : آماد
نام مادر : ماه خانم عموزاد خلیلی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : مدافع حرم
عملیات : ------
محل شهادت : سوریه
تاریخ شهادت : 95/01/21
نحوه شهادت :

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات