نام پدر :
تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 1390/06/12
محل شهادت : ارتفاعات جاسوسان سردشت

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : ----------
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر :
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : نامشخص
تخصص :
کد شهید : 10576
رسته : ----------
نام مادر :

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : مدافع حریم
عملیات : ----------
محل شهادت : ارتفاعات جاسوسان سردشت
تاریخ شهادت : 1390/06/12
نحوه شهادت : درگیری با پژاک

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات