نام پدر : ذبیح الله
تاریخ تولد :1347/01/02
تاریخ شهادت : 1366/12/29
محل شهادت : خرمال

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : سپاه ساری
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ذبیح الله
مسئولیت : رزمنده
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 10592
رسته : پیاده
نام مادر : باجی رحیمی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات والفجر 10
محل شهادت : خرمال
تاریخ شهادت : 1366/12/29
نحوه شهادت : اصابت بمب شیمیایی

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات