نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :1336/07/01
تاریخ شهادت : 1365/04/11
محل شهادت : مهران

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : سيستان و بلوچستان
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : كارمندان
آبادی :
یگان : لشگر 41 زرهی ثار الله کرمان
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : علی اکبر
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ليسانس
تخصص :
کد شهید : 11001
رسته : پیاده
نام مادر : زهراروستا

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : ----------
محل شهادت : مهران
تاریخ شهادت : 1365/04/11
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر و شکم

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان : زاهدان
استان : سيستان و بلوچستان
گلزار : گلزار شهدای استان زاهدان
تاریخ تدفین : 65/04/16
آبادی :

توضیحات