نام پدر : صفر علی
تاریخ تولد :1348/01/22
تاریخ شهادت : 1367/01/29
محل شهادت : فاو

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : صفر علی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص : یگان دریایی
کد شهید : 1102
رسته : پیاده
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : فاو
تاریخ شهادت : 1367/01/29
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر و گردن

شناسنامه تدفین

شهر : مشهدی سرا
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
گلزار : مشهدی سر
تاریخ تدفین : 1367/02/04
آبادی :

توضیحات