نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :1342/06/24
تاریخ شهادت : 1361/08/24
محل شهادت : قصرشیرین

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : تهران
استان : تهران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 27 محمد رسول الله
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابراهیم
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : دیپلم
تخصص :
کد شهید : 11059
رسته : پیاده
نام مادر :

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : ----------
محل شهادت : قصرشیرین
تاریخ شهادت : 1361/08/24
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار : مفقودالاثر می باشند
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات