نام پدر : میرزایار
تاریخ تولد :1350
تاریخ شهادت : 1365/10/27
محل شهادت : شلمچه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 31 عاشورا
نوع عضویت : -----------
مذهب :
دین : اسلام‌‌
نام پدر : میرزایار
مسئولیت : رزمنده
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 11064
رسته : پیاده
نام مادر :

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : ----------
محل شهادت : شلمچه
تاریخ شهادت : 1365/10/27
نحوه شهادت : اصابت ترکش به کتف

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات