نام پدر : علی اصغر
تاریخ تولد :1333/02/07
تاریخ شهادت : 1361/04/25
محل شهادت : شرق بصره

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : فرهنگی
آبادی :
یگان : ----------
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : علی اصغر
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : دیپلم
تخصص :
کد شهید : 11097
رسته : پیاده
نام مادر : خدیجه المشیری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات رمضان
محل شهادت : شرق بصره
تاریخ شهادت : 1361/04/25
نحوه شهادت : اصابت تیر

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان : قم
استان : قم
گلزار : حرم حضرت معصومه
تاریخ تدفین : 1362/05/03
آبادی :

توضیحات