نام پدر : نفس
تاریخ تولد :1329/00/00
تاریخ شهادت : 1360/06/27
محل شهادت : سوسنگرد

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : گلستان
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : ناحیه انتظامی خوزستان
نوع عضویت : انتظامی - کادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : نفس
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ليسانس
تخصص :
کد شهید : 11107
رسته :
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : سوسنگرد
تاریخ شهادت : 1360/06/27
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان : ترکمن
استان : گلستان
گلزار : روستای بصیر آباد
تاریخ تدفین : 1360/07/01
آبادی :

توضیحات