نام پدر : اسدالله
تاریخ تولد :1332/3/1
تاریخ شهادت : 1364/11/23
محل شهادت : فاو

مشخصات

شهر : نكا
بخش : مركزی
شهرستان : نكا
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل :
آبادی :
یگان : ----------
نوع عضویت : بسیج
مذهب :
دین : اسلام‌‌
نام پدر : اسدالله
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 11170
رسته : ----------
نام مادر : خیرون

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات والفجر 8
محل شهادت : فاو
تاریخ شهادت : 1364/11/23
نحوه شهادت : اصابت گلوله، تیر مستقیم

شناسنامه تدفین

شهر :
بخش :
شهرستان :
استان :
گلزار :
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات