نام پدر : عوض علی
تاریخ تولد :1347/10/13
تاریخ شهادت : 1367/04/04
محل شهادت : کوشک

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : کارگری
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عوض علی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1210
رسته : آماد
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : کوشک
تاریخ شهادت : 1367/04/04
نحوه شهادت : شیمیایی

شناسنامه تدفین

شهر : ابچین
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
گلزار : امامزاده سید حسین-تازه آباد
تاریخ تدفین : 1367/04/28
آبادی :

توضیحات

شهید شیمیایی