نام پدر : حبیب الله
تاریخ تولد :1348/06/24
تاریخ شهادت : 1367/03/04
محل شهادت : شلمچه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل : کشاورزی
آبادی :
یگان :
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حبیب الله
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1291
رسته : مخابرات و الکترونیک
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شلمچه
تاریخ شهادت : 1367/03/04
نحوه شهادت : جراحات وارده به بدن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : -
استان : مفقود
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات