نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد :1347/07/14
تاریخ شهادت : 1365/10/21
محل شهادت : شلمچه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابوالقاسم
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1452
رسته : ----------
نام مادر : طاهره آشوری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عمليات کربلاي 5
محل شهادت : شلمچه
تاریخ شهادت : 1365/10/21
نحوه شهادت : جراحات وارده

شناسنامه تدفین

شهر : روستای جامخانه
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای جامخانه
تاریخ تدفین : 1366/12/15
آبادی :

توضیحات