نام پدر : گتی
تاریخ تولد :1343/05/12
تاریخ شهادت : 1363/02/10
محل شهادت : ابوقریب

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : کشاورزی
آبادی :
یگان : لشگر 77 ثامن الائمه خراسان
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : گتی
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 1476
رسته :
نام مادر : ساره بازاری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : ابوقریب
تاریخ شهادت : 1363/02/10
نحوه شهادت : اصابت ترکش به گلو

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات