نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد :1344/04/03
تاریخ شهادت : 1364/04/21
محل شهادت : شرهانی

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : کشاورزی
آبادی :
یگان : تیپ 55 هوابرد شیراز
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : علی اکبر
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 1477
رسته :
نام مادر : سکینه خائفی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شرهانی
تاریخ شهادت : 1364/04/21
نحوه شهادت : اصابت ترکش به شکم وسینه

شناسنامه تدفین

شهر : روستای جامخانه
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای جامخانه
تاریخ تدفین :
آبادی :

توضیحات