نام پدر : سهراب
تاریخ تولد :1341/07/08
تاریخ شهادت : 1363/07/28
محل شهادت : میمک

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : متاهل
شغل : نظامی - اصناف -
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : سهراب
مسئولیت : سردار
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : دیپلم
تخصص :
کد شهید : 1502
رسته : پیاده
نام مادر : خورشیدبابایی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات عاشورا
محل شهادت : میمک
تاریخ شهادت : 1363/07/28
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین

شهر : اردشیر محله
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
گلزار : شهدای اردشیر محله
تاریخ تدفین : 1363/08/05
آبادی :

توضیحات

نامبرده جانشين گردان پياده است