نام پدر : شعبان علی
تاریخ تولد :1345/06/30
تاریخ شهادت : 1364/03/25
محل شهادت : هورالهویزه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : شعبان علی
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1520
رسته : فنی و مهندسی
نام مادر : فاطمه خانزاد

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : هورالهویزه
تاریخ شهادت : 1364/03/25
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سینه

شناسنامه تدفین

شهر : سورک
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای سورک
تاریخ تدفین : 1364/04/01
آبادی :

توضیحات