نام پدر : عبد الحسین
تاریخ تولد :1345/06/05
تاریخ شهادت : 1366/03/07
محل شهادت : فاو

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : عبد الحسین
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : متوسطه
تخصص :
کد شهید : 1558
رسته : پیاده
نام مادر : آمنه یونسی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : فاو
تاریخ شهادت : 1366/03/07
نحوه شهادت : غرق شدن

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : -
تاریخ تدفین : 1366/03/20
آبادی :

توضیحات