نام پدر : سید قربان
تاریخ تولد :1349/03/01
تاریخ شهادت : 1365/11/08
محل شهادت : شلمچه

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : سید قربان
مسئولیت :
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 1608
رسته : ----------
نام مادر : سیده مرضیه علوی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شلمچه
تاریخ شهادت : 1365/11/08
نحوه شهادت : اصابت ترکش به سر

شناسنامه تدفین

شهر : سورک
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : شهدای سورک
تاریخ تدفین : 1365/11/10
آبادی :

توضیحات