نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد :1351/05/01
تاریخ شهادت : 1365/12/08
محل شهادت : ام الرصاص

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : ابراهیم
مسئولیت : فرمانده لشکر
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 1626
رسته : پیاده
نام مادر : زبیده کریمی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : ام الرصاص
تاریخ شهادت : 1365/12/08
نحوه شهادت : اصابت تیر به سر و شکم

شناسنامه تدفین

شهر : -
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : سید کلثوم
تاریخ تدفین : 1365/12/05
آبادی :

توضیحات