نام پدر : حسین
تاریخ تولد :1347/08/03
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۲۰
محل شهادت : مهران

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : اصناف
آبادی :
یگان : لشگر 25 کربلا
نوع عضویت : سپاه - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حسین
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 2
رسته : پیاده
نام مادر : خدیجه محمد علی زاده

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات کربلای1
محل شهادت : مهران
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۲۰
نحوه شهادت : سوختگی پا و جدا شدن دست

شناسنامه تدفین

شهر : مشهدی کلا
بخش :
شهرستان : بابل
استان : مازندران
گلزار : مشهدی کلا
تاریخ تدفین : 1365/04/20
آبادی :

توضیحات