نام پدر : حیدر
تاریخ تولد :1343/04/02
تاریخ شهادت : 1364/12/09
محل شهادت : فاو

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : سيستان و بلوچستان
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 30 پیاده گرگان
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : حیدر
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 2001
رسته :
نام مادر : شاه پری پیری

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : فاو
تاریخ شهادت : 1364/12/09
نحوه شهادت : اصابت ترکش به پشت سر

شناسنامه تدفین

شهر : اسلام اباد
بخش :
شهرستان : مياندورود
استان : مازندران
گلزار : مرحوم باب علی قاسم زاده
تاریخ تدفین : 1364/12/16
آبادی :

توضیحات