نام پدر : پرویز
تاریخ تولد :1343/11/10
تاریخ شهادت : 1360/10/26
محل شهادت : شیاکو

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : کارگری - دانش آموزی -
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : پرویز
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 2515
رسته : پیاده
نام مادر : سیده ربابه ساداتی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : شیاکو
تاریخ شهادت : 1360/10/26
نحوه شهادت : رفتن روی مین

شناسنامه تدفین

شهر : ساری
بخش :
شهرستان : ساری
استان : مازندران
گلزار : گلزار ملا مجدالدین ساری
تاریخ تدفین : 1361/05/04
آبادی :

توضیحات