نام پدر : نظر علی
تاریخ تولد :1341/10/15
تاریخ شهادت : 1361/02/10
محل شهادت : پادگان حمید

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : ارتش - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : نظر علی
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : راهنمایی
تخصص : تکاور
کد شهید : 275
رسته : پیاده
نام مادر : -

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات : عملیات بیت المقدس
محل شهادت : پادگان حمید
تاریخ شهادت : 1361/02/10
نحوه شهادت : اصابت تیر به سینه

شناسنامه تدفین

شهر : شهید محله
بخش :
شهرستان : عباس آباد
استان : مازندران
گلزار : زیارت ور
تاریخ تدفین : 1361/02/19
آبادی :

توضیحات