نام پدر : قربان علی
تاریخ تولد :1341/07/08
تاریخ شهادت : 1360/03/02
محل شهادت : مریوان

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل :
شغل :
آبادی :
یگان : لشگر 10 سید الشهدا
نوع عضویت : بسیج
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : قربان علی
مسئولیت :  
رشته تحصیلی : ---------
تحصیلات : ابتدایی
تخصص :
کد شهید : 2799
رسته : پیاده
نام مادر : نجمه مهدوی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : مریوان
تاریخ شهادت : 1360/03/02
نحوه شهادت : اصابت تركش توپ

شناسنامه تدفین

شهر : کیاسر - بهشهر
بخش :
شهرستان : بهشهر
استان : مازندران
گلزار : کیاسر - لرما
تاریخ تدفین : 1360/03/10
آبادی :

توضیحات