نام پدر : شاهرخ
تاریخ تولد :1340/01/19
تاریخ شهادت : 1361/08/30
محل شهادت : موسیان

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : بابلسر
استان : تهران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل :
آبادی :
یگان : ناحیه انتظامی خوزستان
نوع عضویت : انتظامی - سرباز
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : شاهرخ
مسئولیت :
رشته تحصیلی :
تحصیلات : راهنمایی
تخصص :
کد شهید : 3
رسته : پیاده
نام مادر : بتول اسدی

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : جبهه
عملیات :
محل شهادت : موسیان
تاریخ شهادت : 1361/08/30
نحوه شهادت : اصابت ترکش خمپاره

شناسنامه تدفین

شهر : بابلسر
بخش :
شهرستان : بابلسر
استان : مازندران
گلزار : امام زاده ابراهیم
تاریخ تدفین : 1361/09/05
آبادی :

توضیحات